Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 20-21 Σεπτεμβρίου

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1oυ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ από το ΕΛΙΠΥΚΑ, που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 20-21 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στην Αθήνα.

Στο πρώτο για τα Ελληνικά δεδομένα και σημαντικό αυτό συνέδριο θα πάρουν μέρος Έλληνες και ξένοι ομιλητές, οι οποίοι θα παρουσιάσουν Τεχνικά και Επιστημονικά θέματα, με τα οποία, θα εμπλουτισθούν οι γνώσεις μας για την Πυροπροστασία των Κατασκευών και την προστασία, μέσω αυτών, της Ανθρώπινης Ζωής.

θα φωτισθούν οι σημαντικές πτυχές του Νέου Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας, θα παρουσιασθούν προτάσεις για τη βελτίωση / συμπλήρωσή του, όπως, για παράδειγμα, τα κενά αναφορικά με τα «ψηλά κτίρια» και οι δοκιμές μεγάλης κλίμακας για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς συστημάτων προσόψεων σε συνθήκες φωτιάς.

 

Θα επιχειρηθεί, επίσης, αλλαγή της οπτικής αλλά και της εν γένει κουλτούρας περί των Σύγχρονων Πυρασφαλών Κατασκευών, με την παρουσίαση των σχετικών με την Πυροπροστασία Προτύπων, δοκιμών και πιστοποιήσεων, με παραδείγματα βέλτιστων (αλλά και κακών) Πρακτικών και ανοικτές συζητήσεις, ερωτήσεις τόσο στη διάρκεια των συνόδων του Συνεδρίου όσον και εντός συζήτησης στρογγυλής τραπέζης.

Για τους λόγους αυτούς το 1o Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών θα αποτελέσει πεδίο συνάντησης επαγγελματιών, επιστημόνων, ερευνητών, της βιομηχανίας και επιχειρήσεων για θέματα πυροπροστασίας.

 

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης φιλοξενεί στον επίσημο ιστότοπο άρθρα των μελών και των συνεργατών στα οποία οι συγγραφείς εκφράζουν τις θέσεις τους. Ο Σύνδεσμος δεν λογοκρίνει τα άρθρα και δεν φέρει καμία ευθύνη για την επιστημoνικότητά τους.