Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δελτίο Τύπου (Συζητήθηκαν θέματα βελτίωσης του νέου προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον).

Ο πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Μ. κος Ανδρέου Ανάργυρος & ο Γενικό Διευθυντής του Συνδέσμου κος. Καρατζής Σπύρος συμμετείχαν σε συνάντηση , που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Παθητικών Συστημάτων & Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων , με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο. Θωμά Γεράσμο και τους συνεργάτες του, με τους οποίους συζητήθηκαν θέματα βελτίωσης του νέου προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον. Οι προτάσεις που τέθηκαν αφορούσαν κυρίως : την αύξηση της προκαταβολής στο 60% του συνολικού προύπολογισμού , τις ταχύτερες διαδικασίες ελέγχου και αποπληρωμής του έργων, ενώ τέθηκε και το θέμα στις εφαρμογές να δίδετε προτεραιότητα σε πιστοποιημένα συνεργεία μονώσεων κατά ΕΣΥΔ. Ο Υφυπουργός άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις του Π.Σ.Ε.Μ. , αναγνώρισε την αρτιότητα του ως προς το περιεχόμενο , τόνισε ότι προέρχονται από έναν ιδιαίτερο ζωτικό κλάδο ο οποίος συντελεί αποτελεσματικά στην επιτυχία αυτών των προγραμμάτων και δεσμεύτηκε να καλέσει εκ νέου τους εκπροσώπους του Συνδέσμου ώστε να συμμετάσχουν στην επιτροπή η οποία θα κληθεί να μελετήσει και να συντάξει τον νέο οδηγό του προγράμματος. Ο Π.Σ.Ε.Μ συνεχίζει να είναι παρόν σε κάθε δράση έχοντας πλέον ενεργό ρόλο στις εξελίξεις.