Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 Ιουνίου διοργανώθηκε εκδήλωση για το Νέο Κανονισμό Προστασία Κτιρίων

Στις 4 Ιουνίου 2018 διοργανώθηκε στην Αθήνα , στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) , από το ΕΛΙΠΥΚΑ (Ελληνικό Ινστιτούτο
Πυροπροστασίας Κατασκευών ) , αρχικά η Γενική Συνέλευση και εν συνεχεία
Δημόσια Παρέμβαση για τον ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ στην
οποία παρουσιάστηκε κείμενο με σύνολο προτάσεων και παρατηρήσεων επί του νέου
κανονισμού όπως αυτό διαμορφώθηκε από την επιστημονική επιτροπή του ΕΛΙΠΥΚΑ
και εγκρίθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. Γενικά θεωρήθηκε θετική εξέλιξη η
επικαιροποίηση του κανονισμού και η προσαρμογή του στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ,
ειδικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης των απαιτήσεων «αντίδρασης σε φωτιά» και
«πυραντίστασης» . Επίσης θετικό θεωρήθηκε ότι η Πολιτεία έλαβε υπόψη της σε
κάποιον βαθμό τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση με βάση τη
διεθνή εμπειρία και πρακτική . Εντούτοις στο κείμενο που παρουσιάστηκε αναφέρθηκε
ότι ο νέος κανονισμός χρήζει βελτιώσεων , ιδιαίτερα στον τομέα των απαιτήσεων για
τα εξωτερικά δομικά στοιχεία, ενώ διαπιστώθηκε σημαντικό κενό ως προς τη
διαδικασία των αναγκαίων ελέγχων για τις προδιαγραφές πυροπροστασίας των
δομικών υλικών που τελικά χρησιμοποιούνται στις κατασκευές.
Το παρών στο συνέδριο έδωσε ο Γενικός Διευθυντής του Π.Σ.Ε.Μ. ,
κος. Καρατζής Σπύρος καθώς και το μέλος του Δ.Σ κος. Ζαπουνίδης Αντώνης μετά
από επίσημη πρόσκληση , με στόχο την ανταλλαγή απόψεων επί των θεμάτων του
κανονισμού αλλά και την ταυτόχρονη προώθηση των θέσεων του συνδέσμου.
 

Ο Π.Σ.Ε.Μ συνεχίζει

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης φιλοξενεί στον επίσημο ιστότοπο άρθρα των μελών και των συνεργατών στα οποία οι συγγραφείς εκφράζουν τις θέσεις τους. Ο Σύνδεσμος δεν λογοκρίνει τα άρθρα και δεν φέρει καμία ευθύνη για την επιστημoνικότητά τους.