Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η εκπαίδευση στην Πολωνία

Η τεχνική σχολή ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1968 από μία εταιρία αζώτου. Από το 1968 έως το 2009 έχουν αποφοιτήσει 1017 άτομα συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και 46 γυναίκες. Αρχικά άνηκε στο κράτος, αργότερα ιδιωτικοποιήθηκε.

Τώρα ανήκει στον όμιλο Kaefer S.A.

Η θεωρητική εκπαίδευση της τεχνικής κατάρτισης γίνεται μετά από συμφωνία εργοστασίου (εργοδότης) και σχολής και η ύλη της οποίας ορίζεται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί στη σχολή είναι να έχουν οι μαθητευόμενοι πιστοποιητικό Γυμνασίου και πιστοποιητικό υγείας.

Η χρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης γίνεται από κρατικούς πόρους (δημοτική αρχή της περιοχής) και από ιδιωτικούς πόρους.

ΔΙΠΛΩΜΑ

Τελειώνοντας τα 3 χρόνια εκπαίδευσης, ο μαθητευόμενος παίρνει ένα πιστοποιητικό από τη σχολή, το οποίο είναι η αξιολόγηση της σχολής.

Στη συνέχεια δίνει εξετάσεις οι οποίες είναι κρατικές αποκτώντας κρατικό πτυχίο.

Το πτυχίο αυτό είναι αποδεκτό και στην Ευρώπη.

Για να εργαστεί κάποιος δεν είναι υποχρεωτικό να έχει πτυχίο. Υπάρχουν και εμπειροτέχνες. Σε κάθε περίπτωση όμως, προτιμούνται οι πτυχιούχοι.

Το αρχικό συμβόλαιο (τεχνικής κατάρτισης) στο τέλος των 3 ετών έχει τη δυνατότητα ο εργαζόμενος να γίνει κανονικό συμβόλαιο εργασίας.

Στην Πολωνία υπάρχει μία σχολή στο Tarnow. Το 2009-2010 ανοίγει άλλη μία στο Glogow και έως το 2011 θα ανοιχτούν άλλες τρείς.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι από το 1ο έως το 3ο έτος κάνοντας την πρακτική τους, παράγουν έργο. Οι μεταλλικές κατασκευές που φτιάχνονται χρησιμοποιούνται σε διάφορα εργοστάσια (π.χ. εργοστάσιο παραγωγής ενέργειαςJaworzno).

Στο 1ο έτος 40€/μήνα x 12 480€
Στο 2ο έτος 50€/μήνα x 12 600€
Στο 3ο έτος 60€/μήνα x 12 720€

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στη Γερμανία το κάθε γεωγραφικό τμήμα, έχει και τα δικά του κέντρα εκπαίδευσης.

Η τεχνική εκπαίδευση στη Γερμανία βασίζεται σε μία συνεργασία μεταξύ τεχνικών σχολών και μεγάλων εταιριών. Η επαγγελματική εκπαίδευση βασίζεται σε 3 φορείς εκπαίδευσης : Στον εργοδότη (ιδιωτικοί πόροι), στο Σύνδεσμο Βιομηχανικών κατασκευαστών και στις Τεχνικές Επαγγελματικές σχολές οι οποίες επιδοτούνται από το κράτος (κρατικοί πόροι).
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ»

Η εκπαίδευση διαρκεί 3 έτη.

Στο πρώτο έτος είναι η βασική εκπαίδευση κατά την οποία η θεωρία διαρκεί 20 εβδομάδες, η πρακτική 16 εβδομάδες και η πρακτική εκπαίδευση σε εργοτάξια διαρκεί 16 εβδομάδες.

Στο δεύτερο έτος γίνεται η ειδική εκπαίδευση κατά την οποία η θεωρία διαρκεί 9 εβδομάδες, η πρακτική 12 εβδομάδες και η πρακτική εκπαίδευση σε εργοτάξια διαρκεί 31 εβδομάδες. Μετά από την εκπαίδευση, γίνονται οι πρώτες εσωτερικές εξετάσεις από τις οποίες όποιος πετύχει γίνεται αναγνωρισμένος βιομηχανικός μονωτής.

Στο τρίτο έτος δίδονται εξειδικευμένες γνώσεις και η θεωρία διαρκεί 9 εβδομάδες, η πρακτική 12 εβδομάδες και η πρακτική εκπαίδευση σε εργοτάξια διαρκεί 31 εβδομάδες. Όπως καταλαβαίνουμε όσο προχωράει η εκπαίδευση μειώνεται ο χρόνος της θεωρητικής κατάρτισης και αυξάνεται η πρακτική.

Στο τέλος του 3ου έτους και μετά από εξετάσεις, βγαίνουν οι ειδικευμένοι τεχνίτες.

Καθ’όλη τη διάρκεια της 3ετούς εκπαίδευσης, οι μαθητευόμενοι παίρνουν ένα τυπικό μισθό :

Στο 1ο έτος 50€/μήνα x 12 600€
Στο 2ο έτος 77€/μήνα x 12 922€
Στο 3ο έτος 97€/μήνα x 12 1164€

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΤΗ (ειδικευμένος τεχνίτης)

 

 

 

Μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο 1ο & 2ο έτος

 • Αναγνώριση & σχεδιασμός σκαριφημάτων (βιομηχανικά σχέδια)

 • Προετοιμασία έργου, εκτέλεση, εγγύηση ποιότητας

 • Βασικές ικανότητες στις κατασκευές «ξηράς δόμησης»

 • Χρήση προστατευτικής σκαλωσιάς & κιγκλιδωμάτων ασφαλείας

 • Τοποθέτηση συνθετικών υλικών

 • Διαμόρφωση μεταλλικών καλυμμάτων

 • Κατασκευή θερμομόνωσης, ηχομόνωσης & πυροπροστασίας

 • Θεμελιώσεις

 • Μονώσεις μεταλλικών περιβλημάτων

 • Συντήρηση εργαλείων & εξοπλισμού

 • Προφύλαξη ασφάλειας & υγιεινής

 • Τεχνολογία μόνωσης

 • Τεχνικά μαθηματικά

 • Τεχνικά βιομηχανικά σχέδια

 • Οικονομικά & κοινωνικές επιστήμες
   

Μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο 3ο έτος

Δίνοντας έμφαση σε όλους τους τομείς των ετών 1 + 2 εξειδικεύονται στα εξής :

 • Κατασκευή, επισκευή & αξιολόγηση στις στεγανοποιήσεις ταρατσών

 • Κατασκευή & τοποθέτηση θεμελίων

 • Σχεδιασμός, κατασκευή & υλοποίηση ειδικών κατασκευών

για ειδικές βιομηχανικές ανάγκες

 • Στεγανοποιήσεις ταρατσών

 • Συστήματα ψύξης (ψυχροί θάλαμοι)

 • Εγγυήσεις ποιότητας

Οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις γίνονται στα εξής μαθήματα : (τεχνολογία μόνωσης, τεχνικά σχέδια και μαθηματικά, οικονομικά, κοινωνικές επιστήμες).

Στις πρακτικές εξετάσεις (εργασίες μονώσεων), ο μαθητευόμενος πρέπει να δείξει την ικανότητα του, στον ατομικό σχεδιασμό, στην ακριβή προετοιμασία & στην εκτέλεση της εργασίας, στην εγγύηση της ποιότητας και στην αξιοπιστία της προφύλαξης της ασφάλειας και της υγιεινής.

Η επιτροπή των εξεταστών απαρτίζεται πάντα από :

 • Έναν αντιπρόσωπο των εργαζομένων

 • Έναν αντιπρόσωπο των εργοδοτών και

 • Έναν αντιπρόσωπο της επαγγελματικής σχολής

Ο κάθε εκπρόσωπος πρέπει να εγγυάται την πλήρη γνώση & καταλληλότητα για τις εξετάσεις.

Οι εκπρόσωποι είναι προτεινόμενοι από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ και αντίστοιχα από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.

Τα διπλώματα μαθητείας έπειτα από τις επιτυχημένες τελικές εξετάσεις εκδίδονται από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ή το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ και μένουν στα αρχεία τους για 10 χρόνια όπου έχουν και ισχύ.

Το πιστοποιητικό εξέτασης είναι μία βάση για να ενισχυθούν οι μισθολογικές συμφωνίες.

Μετά το πέρας της 3ετούς εκπαίδευσης, ο κάθε μαθητευόμενος μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του κάνοντας περαιτέρω σεμινάρια και ανεβαίνοντας έτσι στην ιεραρχία του επαγγέλματος από ειδικευμένος τεχνίτης, σε εργοδηγός, σε επικεφαλής εργοταξίου και τέλος στην ανώτερη βαθμίδα τον αρχιμάστορα. Με αυτά τα πτυχία βέβαια, υπάρχει και η ανάλογη αύξηση του μισθού.

Παράλληλα οι εταιρίες στέλνουν τους υπαλλήλους τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 2 ή 3 χρόνια) για περαιτέρω μετεκπαίδευση σε νέες εφαρμογές και νέες τεχνολογίες (μηχανήματα, υλικά κ.λπ.) και επιβαρύνονται οι ίδιες το κόστος των σεμιναρίων. Οπότε με αυτό τον τρόπο υπάρχει μία συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

 

Για τον ΠΣΕΜ

Yπεύθυνη έρευνας & σύνταξης

ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΟΝΕΟΥ

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης φιλοξενεί στον επίσημο ιστότοπο άρθρα των μελών και των συνεργατών στα οποία οι συγγραφείς εκφράζουν τις θέσεις τους. Ο Σύνδεσμος δεν λογοκρίνει τα άρθρα και δεν φέρει καμία ευθύνη για την επιστημoνικότητά τους.