Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BITUCOAT

Περιγραφή

Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού. Στεγνώνει γρήγορα, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη.

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται για στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, με ή χωρίς οπλισμό (υαλόπλεγμα) μεταξύ των στρώσεων. Αραιωμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών.