Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

MARMOCRYL

Ιδιότητες

Το MARMOCRYL Fine είναι ένας παστώδης, έτοι-μος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, ακρυλικός σοβάς. Διαθέτει αδρανές με ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία για τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας.

  • Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση και υψη-λή ελαστικότητα.
  • Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 52617.
  • Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής του δομικού στοιχείου.
  • Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων.
  • Είναι ανθεκτικό στα αλκάλια, σύμφωνα με την DIN 18556.
  • Δε ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς.
  • Απλοποιεί και επιταχύνει τις εργασίες.
  • Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

 

Πεδία εφαρμογής

Το MARMOCRYL Fine χρησιμοποιείται για την κα-τασκευή λευκών ή έγχρωμων, υδαταπωθητικών επι-χρισμάτων μικρού πάχους με λεία μορφή.

Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψο-σανίδες κλπ., σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώ-ρους. Αντικαθιστά το “τελικό“ χέρι του σοβά.

Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, είναι ιδανικό ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων.