Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

MARMOCRET PLUS

Ιδιότητες

Το MARMOCRET PLUS Fine είναι ένας έτοιμος σοβάς (μαρμαροκονίαμα) με λεπτόκοκκο αδρανές (έως και 1,3 mm), ενισχυμένος με ρητίνες.

  • Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550.
  • Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής του δομι-κού στοιχείου.
  • Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων.
  • Βιομηχανικό κονίαμα με σταθερές ιδιότητες.
  • Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρή-ση.
  • Δε ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς.
  • Απλοποιεί την εργασία, διότι απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού.
  • Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W2 κατά ΕΝ 998-1.

 

Πεδία εφαρμογής

Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών ή έγχρω-μων, υδαταπωθητικών επιχρισμάτων με λεία μορ-φή, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελα-στικότητας και πρόσφυσης. Συνήθως αντικαθιστά το τελικό (\"τριφτό\" ή \"ψιλό\") χέρι του σοβά.

Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα Isomat® AK-THERMO χρησιμοποιείται ως σύστημα για την εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών.