Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

FK 201

Περιγραφή

 

Έτοιμο ειδικό βιομηχανικό κονίαμα, ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με τροποποιημένα πολυμερή συστατικά με βάση το φαιό τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα για ισχυρή πρόσφυση των θερμομονωτικών πλακών.

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται για την συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα, στις εξωτερικές αλλά και στις εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων σε επιφάνειες όπως: μπετόν, τούβλα, σοβάς, πέτρα, πορομπετόν κλπ. Χρησιμοποιείται και σαν υλικό προετοιμασίας των θερμομονωτικών πλακών για τις επόμενες στρώσεις σοβάδων που ακολουθούν, σε συνδυασμό με πιστοποιημένο υαλόπλεγμα MARMOLINE για την αποφυγή ρηγματώσεων.