Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DURA EP FLUID

Περιγραφή

Ρευστό κονίαμα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με βάση επιλεγμένες ρητίνες, σκληρυντές και fillers.

Χρήσεις

Ιδανικό για αποκατάσταση ρωγμών σε σκυρόδεμα, για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγκύρωση βλήτρων και σιδηροπλισμού σε οριζόντιες επιφάνειες.