Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

TECNOSEAL 96

Πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διακοπής ή διαστολής 1-συστατικού, με θιξοτροπία. Ανθεκτική, με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 30%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, ιδανική για μόνιμη ελαστική σφράγιση.
Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, για σφράγιση αρμών σε όψεις κτηρίων, δώματα, τοιχία, περιζώματα κουφωμάτων, σε ξύλινα στοιχεία, αρμούς μεταξύ κτηρίων, αρμούς δαπέδων, στοιχεία προκατασκευών κλπ.
Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (TECNOFIX CI).
Σε λευκό ή γκρι. Σαλάμια 600 ml