Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

TECNOSEAL 88

2-συστατικών, χυτή, ελαστική πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διαστολής ή/και διακοπής, για σφράγιση οριζόντιων αρμών. Ωριμάζει με την υγρασία περιβάλλοντος, από πάνω προς τα κάτω.
Ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, στην απότριψη και την γήρανση, με υψηλή αντοχή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, θερμοκρασιακές εναλλαγές και σε χημικά συστατικά (όπως π.χ. λάδια, ορυκτέλαια, γράσα, ήπιας συγκέντρωσης οξέα και αραιωμένα αλκάλια). Με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, προφέροντας μακρόχρονα, μόνιμη και συνεχή ελαστική σφράγιση.
Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, σε δάπεδα/ δώματα και αρμούς μεταξύ κτηρίων, αρμούς διαμόρφωσης βιομηχανικών δαπέδων και χώρους φορτοεκφόρτωσης, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων και γκαράζ, αεροδρόμια, εργασίες ανάπλασης πλατειών, κλπ.
Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, βράχους / πέτρα, ξύλο, κεραμικά, κλπ., με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος.
Το μίγμα μετά την ανάμιξη των 2-συστατικών χυτεύεται στο διάκενο του αρμού χειρωνακτικά ή με τη βοήθεια ειδικού πιστολιού αρμολόγησης κατάλληλο για αρμούς. Διατίθεται σε γκρίζα απόχρωση.