Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

TECNOPAV PL 500

Υγρή, ελαστική, πολυουρεθανική επάλειψη στεγάνωσης δωμάτων, στεγών κ.α., 1-συστ. Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις. Εξαίρετη πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τσιμεντο- κονίες, τουβλοδομές, κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, ινοπλισμένες πλάκες, ασφαλτόπανα με ψηφίδα κλπ. Σε λευκό.