Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

TECNOFIX CI

Αστάρι πρόσφυσης, χαμηλού ιξώδους, σχεδιασμένο ειδικά για πορώδη υποστρώματα και μέταλλα. Προϊόν έτοιμο προς χρήση, ενός συστατικού, σε υγρή μορφή, που λειτουργεί ως προεπάλειψη πριν την εφαρμογή πολυουρεθανικών σφραγιστικών για την πλήρωση αρμών.
Πολυμερίζεται και ωριμάζει με την υγρασία του περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας υψηλή πρόσφυση μεταξύ του υποστρώματος πάνω στο οποίο εφαρμόζεται και του σφραγιστικού.
Εφαρμόζεται με λεπτό πινέλο, στις εσωτερικές παρειές του αρμού. Συμβατό με όλα τα 1 ή 2-συστατικών πολυουρεθανικά σφραγιστικά.