Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SUPERSTOP

Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και ειδικά πρόσθετα, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων σε υπόγειες κατασκευές.
Υψηλή ικανότητα διόγκωσης με παρουσία νερού πάνω από 600%. Δυνατότητα αντιμετώπισης υδροστατικής πίεσης με ύψος στήλης νερού μέχρι και 33 m.
Διατομή γκρίζας απόχρωσης με θαλασσί αυτοκόλλητη αφαιρούμενη ταινία ασφαλείας και νήμα πλέγματος (για καλύτερη συγκράτηση του μπεντονίτη).