Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINTOSEAL

Στεγανοποιητικό επίχρισμα 1-συστατικού, με βάση τσιμέντο τροποποιημένο με ειδικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα.
Κονίαμα υψηλών αντοχών με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος, τουβλοδομών, λιθοδομών κλπ., σε χώρους υπογείων, φρεατίων, καναλιών, δεξαμενών νερού κ.α. που υπόκεινται σε υψηλές θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού.
Μη τοξικό.