Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINMAST S2 WB

Υψηλών επιδόσεων, συνδετικό προϊόν σχεδιασμένο για διάφορες χρήσεις. Αποτελεί στρώση ενίσχυσης πρόσφυσης (ειδικό αστάρι), πριν την εφαρμογή άλλων συστημάτων που αναμένεται να ακολουθήσουν σε οριζόντιες ή/και κατακόρυφες επιφάνειες, πάνω σε πορώδη κυρίως υποστρώματα, καθώς επίσης πάνω σε προγενέστερες στρώσεις που έχουν προηγηθεί επί αυτών.
Στρώση χημικού διαχωρισμού για προστασία από πτητικά συστατικά μεταξύ τους, φράγμα υδρατμών και αστάρι προφανώς, πριν την εφαρμογή υγρών, επαλειφόμενων, ελαστικών μεμβρανών, νέων υγρομονωτικών στρώσεων (με βάση την ακρυλική ή την πολυουρεθανική ρητίνη). Αραιώνοντάς το με νερό παρουσιάζει υψηλή διείσδυση, εξαίρετη καλυπτικότητα.
Παρουσιάζει καλή πρόσφυση σε διάφορα πορώδη υποστρώματα τέτοια όπως, σκυρόδεμα, γαρμπιλοδέματα, πολυμερικά κονιάματα, μωσαϊκά δάπεδα, ξύλο κ.α.), καθώς και σε μη πορώδη όπως, ατσάλι, σιδηρός χάλυβας, αλουμίνιο και λοιπά μέταλλα, προγενέστερες στρώσεις κλπ.. Χρησιμοποιείται κυρίως ως στρώση ασταρώματος (priming coat) πριν την ανάπτυξη και εφαρμογή εποξειδικών ή πολυουρεθανικών στρώσεων ή/και συστημάτων συνδυασμένης κατάστασης προστασίας βιομηχανικών δαπέδων, δαπέδων και επιφανειών σκυροδέματος, γενικότερα. Ιδανικό ως προστασία anti-dust, πριν από συστήματα υπερυψωμένων δαπέδων