Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINFIX

Στρώση προεπάλειψης (αστάρωμα) με διαλύτες, πριν την εφαρμογή του Isoplast 116 W, για εμποτισμό επιφανειών σκυροδέματος με μεγάλη απορροφητικότητα ή σκόνη.