Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINBITUM

Στεγανωτικός συγκολλητικός πολτός ασφαλτικής βάσης, αλκαλικής γαλακτοποίησης, για προστασία κατασκευών και στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων και θεμελιώσεων.