Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

KEMPEROL 2K-PUR

Το σύστημα χωρίς διαλύτη με βάση πολυουρεθάνης (PUR) χρησιμοποιείται ως στεγανοποίηση ενισχυμένη με φλις τόσο σε εξωτερικούς χώρους, όπως και σε εσωτερικούς.  Το KEMPEROL  2K-PUR αποτελεί το ιδανικό υλικό στεγανοποίησης για στέγες, μπαλκόνια σε παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία και σχολεία, καθώς και σε εσωτερικούς χώρους. Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού και εξαερισμού πρέπει να απενεργοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Ένα επιπλέον τυπικό πεδίο χρήσης είναι οι πλατφόρμες στάθμευσης, καθώς το KEMPEROL  2K-PUR αποκτά πολύ σύντομα ανθεκτικότητα σε θερμοκρασίες έως 250 °C και επομένως, είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από χυτή άσφαλτο. Το KEMPEROL  2K-PUR είναι εγκεκριμένο κατά ETAG 005 και κατατάσσεται στην κλάση W3.