Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ISOFLEX-PU

Ιδιότητες

  • Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο ενός συστατικού, στεγανωτικό δωμάτων.
  • Σχηματίζει μία ενιαία ελαστική, στεγανή και ατμοπερατή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώ-σεις.
  • Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορες επιφά-νειες, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ξύλο κλπ. και σε κάθε είδους στεγανοποιητικές στρώ-σεις.
  • Διαθέτει μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδρά-σεις και το χρόνο.
  • Η εφαρμογή του δεν απαιτεί ομαλότητα του υποστρώματος.

 

Πεδία εφαρμογής

Το ISOFLEX-PU είναι ιδανικό για τη στεγανοποίηση δωμάτων. Αποτελεί επίσης απλή και σίγουρη λύση για την τοπική στεγάνωση ρωγμών σε δώματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε τεχνικά έργα, στην οδοποιία, για τη στεγάνωση καταστρωμάτων γεφυρών, σε σήραγγες κλπ.