Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BETONFIX WW

Υδραυλικό τσιμέντο υπερταχείας πήξης (1-3 λεπτά), έτοιμο προς χρήση.
Σταματά ακαριαία διαρροές ή διεισδύσεις νερού ακόμα και υπό πίεση, σε οποιαδήποτε κατασκευή και τύπο πορωδών υποστρωμάτων, ακόμα και κάτω από το νερό.