Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

AQUATA

Περιγραφή

Έτοιμο, γκρι, υπέρ ταχείας πήξης βιομηχανικό επισκευαστικό κονίαμα, με αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα, την ακαριαία πήξη και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές.

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται σε κάθε εργασία που απαιτεί άμεση σφράγιση διαρροών νερού από ρωγμές, τρύπες και αρμούς σε διάφορες κατασκευές όπως: τοιχοποιίες, υπονόμους, δεξαμενές, βόθρους, σήραγγες, υπόγειους χώρους, θεμέλια, κ.λπ. Έχει αποδειχτεί ιδανικό για στηρίξεις και αγκυρώσεις σωληνώσεων, ειδών υγιεινής και όπου αλλού απαιτείται άμεση και δυνατή στήριξη και επισκευή.