Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

AQUATA ELASTIC

Περιγραφή

Ελαστικό και εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, Α. σκόνη, Β. ακρυλικό πολυμερές με ειδική σύνθεση που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια ερευνών της MARMOLINE και πιστοποιήθηκε για πόσιμο νερό.

Χρήσεις

Είναι κατάλληλο για:

Υγρομόνωση σκυροδέματος.

Προστασία του σκυροδέματος από την ενανθράκωση.

Επικάλυψη υγρομόνωσης σε οροφές με χρήση πλέγματος όπου είναι απαραίτητο.

Στεγανοποίηση υπογείων, δεξαμενών νερού και πισινών (πριν τηντοποθέτηση πλακιδίων).

Προϊόν κατάλληλο για επαφή με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (EN 14944-1).

Στεγανοποίηση θεμελίων, τοιχοποιίας, πλακών.