Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

AQUAMAT-ELASTIC

Ιδιότητες

To ΑQUAMAT-ELASTIC είναι ένα ελαστικό, επα-λειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Αποτελείται από μία τσιμεντοειδούς βάσης κονία (συστατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωμα (συ-στατικό Β). Μετά την πήξη του σχηματίζει μία μεμ-βράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις, που προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών.
  • Πλήρη στεγάνωση ακόμη και σε πίεση έως 7 αtm κατά DIN 1048.
  • Ατμοπερατότητα.
  • Καταλληλότητα για δεξαμενές πόσιμου νερού καθώς και για την εφαρμογή σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της W-347, ΕΡΑ 330.5 και ΕΡΑ 110.2.
  • Αντοχή σε γήρανση.
  • Πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες χωρίς προη-γούμενο αστάρωμα.
  • Εύκολη και οικονομική εφαρμογή.

 

Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλο, τσιμεντόλιθο, μωσαϊκό, γυψοσανίδα, ξύλο, μέταλλο κλπ. Είναι ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ελαστικότητα και καλή πρόσφυση της στεγανωτικής στρώσης. Κατάλληλο για τη στεγάνωση επιφανειών που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές, δονήσεις, πα-ρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοει-δείς ρωγμές, όπως ταράτσες, μπαλκόνια, υπέρ-γειες δεξαμενές, πισίνες, ανεστραμμένα δώματα κλπ. Μπορεί ακόμη να εφαρμοσθεί και για τη στεγάνωση υπογείων, εσωτερικά