Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

MST 22

Περιγραφή

Έτοιμο προς χρήση αστάρι που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID).

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδες, κ.λπ.