Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINTOCRETE

Θιξοτροπικό Ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, 1-συστατικού, πολύ υψηλών αντοχών, με κανονικό χρόνο πήξης. 

 Για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, αρμολογήματα όψεων κ.α. Για πάχη ανάπτυξης 10-40 mm.

Πιστοποιημένο κατά EN 1504-3 / Κατηγορία  R4