Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINTOCRETE H

 

Χυτό, επισκευαστικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, 1-συστατικού . Για επισκευές σκυροδέματος, πληρώσεις κενών & αποκαταστάσεις τμημάτων βιομηχανικών δαπέδων, διαμόρφωση μανδυών, για πακτώσεις – αγκυρώσεις, για διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων κ.α. Το πάχος εφαρμογής του για πακτώσεις ακριβείας κυμαίνεται μεταξύ 10–80 mm και για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις διάκενων, φωλεών κλπ., μεταξύ 10–50 mm.. Δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών.

Πιστοποιημένο κατά EN 1504-6 & EN 1504-3 / Κατηγορία  R4