Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

MEGAGROUT-100

Ιδιότητες

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών με ειδικά πρόσμικτα. Παρέχει:

• Πολύ καλή ρευστότητα χωρίς διαχωρισμό.

• Υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές.

• Καλή πρόσφυση με το χάλυβα και το σκυρό-δεμα.

• Ανθεκτικότητα σε κρούσεις και δονήσεις.

• Μειωμένη υδατοπερατότητα.

Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου Β κατά ASTM C 1107-99.

 

Πεδία εφαρμογής

Το MEGAGROUT-100 είναι κατάλληλο για:

• Επισκευή βλαφθέντων στοιχείων σκυροδέματος.

• Κατασκευή μανδυών σε στοιχεία σκυροδέματος.

• Πλήρωση κενών σε στοιχεία σκυροδέματος.