Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

HARD TOP Q

Περιγραφή

Σκληρυντικό επιφανείας σκυροδέματος με βάση το τσιμέντο, κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα, με δυνατότητα χρωματισμού με ανόργανες χρωστικές.

Χρήσεις

Εφαρμόζεται επί νωπού σκυροδέματος και χρησιμοποιείται για την επιφανειακή σκλήρυνση και την βελτίωση της ανθεκτικότητας μονολιθικών δαπέδων σκυροδέματος. Τυπικές εφαρμογές: Αποθηκευτικοί χώροι, γκαράζ αυτοκινήτων, μηχανουργεία, χώροι φόρτωσης-εκφόρτωσης, διάδρομοι, ραβδωτές ράμπες κ.α.