Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DUROCRET

Ιδιότητες

Το DUROCRET είναι ένα προπαρασκευασμένο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα, χωρίς διαβρωτικά συ-στατικά, για εξωτερική ή εσωτερική χρήση.

Παρέχει:

  • Αντοχή σε τριβές.
  • Πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα.
  • Στεγανότητα.
  • Απλοποίηση των εργασιών.

 

Πεδία εφαρμογής

Το DUROCRET χρησιμοποιείται για επισκευαστι-κές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, για την κατασκευή λουκιών κλπ. Η έκδοσή του σε κεραμιδί χρώμα χρησιμοποιείται