Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DURA EP INJECTION

ΕΝΕΣΙΜΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Περιγραφή

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη  δύο συστατικών  χαμηλού  ιξώδους με βάση επιλεγμένες ρητίνες και  σκληρυντές. Χαρακτηρίζεται από  χαμηλό ιξώδες που επιτρέπει στη ρητίνη να εισχωρήσει στις ρωγμές και στα κενά. Η άριστη δυνατότητα συγκόλλησης σε συνδυασμό με τις υψηλές αντοχές επιτρέπει να δημιουργηθεί μια μονολιθική κατασκευή.

Χρήσεις

Ιδανική για ρητινενέσεις σε ρηγματώσεις σκυροδέματος. Κατάλληλη για πλήρωση διάκενων μεταξύ σκυροδέματος και μεταλλικών στοιχείων ή περιβλήματος καλωδίων προέντασης προσφέροντας ισχυρότατη συγκολλητική δύναμη και προστασία από την διάβρωση. Χρησιμοποιείται για εύρος ρωγμών 0,8-3 mm.