Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

THIXOCRETE R4

<style type="text/css">@page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: #000000; line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; so-language: el-GR } p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 11pt; so-language: ar-SA } </style>

Περιγραφή

 Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, θιξοτροπικό κονίαμα, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης και υψηλής αντοχής, ενισχυμένο με πολυακρυλικές ίνες. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10-40 mm.

Χρήσεις

Είναι κατάλληλο για:

Επισκευή δομικών στοιχείων σκυροδέματος (δοκάρια, υποστυλώματα).

Εξομάλυνση και γέμισμα ασυνεχειών (φωλιές) στο σκυρόδεμα, εξαιτίας κακής  σκυροδέτησης και ανεπαρκούς δόνησης.

Επισκευές σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος.