Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINPAST J/A

Ρευστό, κονίαμα εποξειδικών ρητινών, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Για αγκυρώσεις - πακτώσεις σιδηρών οπλισμών, βλήτρων, ντιζών κλπ., (με απόκλιση μεταξύ διαμορφωμένης οπής και διαμέτρου αγκυρίου από 3 mm και άνω).
Χρώμα: Γκρι.
Ειδικό βάρος : ~1,6 kg/lt. Ρητίνη Πολλαπλών Χρήσεων. EN 1504-6