Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINMAST Ρ 103 FS/ Injection

Eποξειδική πάστα 2-συστατικών, ταχείας ωρίμανσης και σκλήρυνσης.
Υψηλές μηχανικές αντοχές - θιξοτροπία.
Εφαρμογή με πιστόλι μονής φύσιγγας.
Χρώμα: Γκρι.
Για πακτώσεις – αγκυρώσεις σιδηροπλισμών (βλήτρων), ντιζών κλπ.
Ειδικό βάρος : ~1,6 kg/lt. EN 1504-6