Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINMAST PSF ANCHOR

Έτοιμο προς χρήση, υψηλών επιδόσεων και υψηλής απόδοσης, ενέσιμο, συγκολλητικό μέσο πολυεστερικής βάσης, χωρίς στυρένιο, με θιξοτροπία, 2-συστατικών (σε μονή φύσιγγα), για κάθε τύπου στερεώσεις με δυνατότητα ταχείας ωρίμανσης και σκλήρυνσης αγκυρωτικού μέσου. για εφαρμογή σε σκυρόδεμα, λιθοδομές, συμπαγή ή διάτρητα τούβλα, τουβλοδομές και τσιμεντο-πλινθοδομές, κλπ., με μεγάλο εύρος πεδίων εφαρμογής.
Για δομικές εφαρμογές όπως αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρών οπλισμών (βλήτρων), ντιζών, βιδών μπουλονιών και λοιπών μεταλλικών στοιχείων, στα υποστρώματα ανωτέρω, σε νέες αλλά και υφιστάμενες κατασκευές (εργασίες ανακαινίσεων).
Ειδικό βάρος ~1,7 kg/lt