Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINMAST P 103

Εποξειδική πάστα 2-συστατικών, για οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμών (π.χ. αγκύριο Φ10mm σε οπή ≥ Φ12mm).
Υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία.
Χρώμα: Γκρι.
Ειδικό βάρος : ~1,7 kg/lt. Ρητίνη Πολλαπλών Χρήσεων. EN 1504-6