Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINMAST EPOXYFAST ANCHOR

Ταχείας Σκλήρυνσης, Υψηλών Αντοχών, 2-συστατικών, Εποξειδικό Επισκευών & Αγκυρώσεων, για Πακτώσεις Βλήτρων, Ντιζών κλπ..
Έτοιμο προς χρήση. Ευκολία εφαρμογής με κατάλληλο πιστόλι χειρός, υποδοχής διπλής φύσιγγας.
Λειτουργεί σε υγρές ή νοτισμένες επιφάνειες (ακόμα και σε οπές με παρουσία νερού). Προϊόν με θιξοτροπία, το οποίο δύναται να εφαρμοστεί εξίσου στην κατακόρυφη ή την οριζόντια διεύθυνση.
Ειδικό βάρος ~1,6 kg/lt. EN 1504-6