Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

FLUIDCRETE R4

Περιγραφή

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, μεγάλης ρευστότητας κονίαμα, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης και υψηλής αντοχής . Κατάλληλο για δομικές επισκευές, πακτώσεις ακρίβειας και αγκυρώσεις.

Χρήσεις

Είναι κατάλληλο για:

Επισκευή δομικών στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή της μεθόδου ξυλοτύπων και έγχυσης (χυτεύσεις).

Εργασίες υποστύλωσης.

Μανδύες με πυκνό οπλισμό.

Πακτώσεις ακριβείας μηχανημάτων και μεταλλικών υποστυλωμάτων.

Κατακόρυφες αγκυρώσεις χαλύβδινων ράβδων οπλισμού.