Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DURA EP PASTE

Περιγραφή

Εποξειδική πάστα δυο συστατικών,  χωρίς διαλύτες, με  βάση επιλεγμένες  ρητίνες  και fillers.  Χαρακτηρίζεται από υψηλή χημική και μηχανική αντοχή, αλλά και ισχυρή πρόσφυση στα περισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά.  Είναι στεγανή και ανθεκτική στα περισσότερα κοινά οξέα, τους αλκαλικούς διαλύτες και υδρογονάνθρακες.

Χρήσεις

Κατάλληλη για δομικές  επισκευές σκυροδέματος, εξομαλύνσεις επιφανειών, αγκυρώσεις οπλισμών  καθώς  και για τη συγκόλληση των  συνήθων δομικών  υλικών μεταξύ τους.

Ενδείκνυται για: συγκόλληση στοιχείων σκυροδέματος, μετάλλου, πλαστικού, ξύλου κ.α., συγκόλληση χαλύβδινων πλακών & ελασμάτων των συστημάτων ινοπλισμένων πολυμερών (FRPs), στοκάρισμα ρωγμών πριν από ρητινενέσεις με DURA  EP INJECTION, επισκευές τμημάτων από γωνίες, ρωγμές και φωλιές σε προκατασκευασμένα ή μη στοιχεία σκυροδέματος.