Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DURA EP FLUID

Περιγραφή Προϊόντος : Ρευστό κονίαμα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με βάση επιλεγμένες ρητίνες, σκληρυντές και fillers.

Χρήσεις : Ιδανικό για ενίσχυση της πρόσφυσης σε σκυροδετήσεις για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα και σαν συγκολλητικό μέσο για διάφορα υλικά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγκύρωση βλήτρων και σιδηροπλισμού σε οριζόντιες επιφάνειες όπως και για την αποκατάσταση ρωγμών, σε στοιχεία σκυροδέματος.

Πλεονεκτήματα: 

Υψηλή θιξοτροπία

Υψηλές μηχανικές αντοχές

 Ευκολία στην εφαρμογή

 Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα και σε άλλα υποστρώματα (κονίαμα, ξύλο,χάλυβας κλπ)


Τρόπος Διάθεσης : Μεταλλικά δοχεία (Σετ Α+Β=1kg)
Συστατικό Α (ρητίνη)=0,75kg Συστατικό Β (σκληρυντής)=0,25kg
Αποθήκευση: Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία, ξηρό περιβά