Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BS 18

Κατάλληλο για την αισθητική επισκευή (στοκάρισμα)στοιχείων του εμφανούς σκυροδέματος. Περιέχει ρητίνες που βελτιώνουν τη συγκόλληση με το υπόστρωμα και αυξάνουν την ελαστικότητα και την υδατοστεγανότητα. Δεν περιέχει ασβέστη.
 
Χρήσεις : Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο και την αισθητική επισκευή των φυσαλίδων και των λοιπών ατελειών που παρατηρούνται μετά το ξεκαλούπωμα τωνδιαφόρων στοιχείων σκυροδέματος. Δεν αποτελεί
λύση σε περίπτωση που τίθεται θέμα στατικής συμπεριφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη μερική
διάβρωση του οπλισμού θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και επισκευή με εξειδικευμένα προϊόντα.
 
Πλεονεκτήματα: Πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα ‐ Υψηλές μηχανικές αντοχές ‐ Δε ρηγματώνει ‐ Σταθερή ποιότητα.
 
Τρόπος Διάθεσης : Σε σάκους των 25kg
Σε παλέτα των 1050kg, 42 χάρτινοι σάκοι των 25kg
Σε μεγασάκους των 1000 kg
Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12‐18‐22m 3