Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.

 

Η ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ ιδρύθηκε το 1958 και από το 1974 ασχολείται με το χώρο της μόνωσης, ως μια από τις πρώτες εταιρείες του χώρου.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος Δημήτριος Φραγκουλάκης διετέλεσε χημικός μηχανικός και μέλος της ΤΕ 31(από την ίδρυση της έως σήμερα),ομάδα που δημιούργησε τον Ελληνικό κανονισμό θερμομόνωσης. Δημιουργώντας πλούσιο υπόβαθρο γνώσεων, πραγματοποίησε πληθώρα διαλέξεων στο Πολυτεχνείο Αθηνών σε θέματα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, ακολούθησε η συγγραφή βιβλίων και η δημιουργία του πρώτου προγράμματος θερμομόνωσης για μηχανικούς (σε DOS).

Η μακρά πορεία μας στο κλάδο της μόνωσης σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για θερμομόνωση υψηλών προδιαγραφών, με περιβαντολλογική ευαισθησία μας οδήγησαν στη δημιουργία του μοναδικού μονωτικού 3ης γενιάς,DUROSOL!