Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ημερίδα: Παθολογία κτιρίων, Αποκατάσταση - Στεγάνωση - Ενεργειακή Αναβάθμιση
στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη