Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ημερίδα Πιστοποίηση Μονωτών –
στην Αίγλη Ζαππείου 26/2/19

Τα ενεργά μέλη του ΠΣΕΜ και η προσκεκλημένοι στην ημερίδα έχουν πρόσβαση στην παρουσίαση με το email τον κωδικό.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην γραμματεία του συνδέσμου.