Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ημερίδα: Παθολογία κτιρίων, Διάγνωση - Αποκατάσταση - Αναβάθμιση
στην Αίγλη Ζαππείου στις 7 Δεκεμβρίου 2019

Τα ενεργά μέλη του ΠΣΕΜ και η προσκεκλημένοι στην ημερίδα έχουν πρόσβαση στην παρουσίαση με το email τον κωδικό.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην γραμματεία του συνδέσμου.