Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ημερίδα: Παθολογία κτιρίων, Αποκατάσταση - Στεγάνωση - Ενεργειακή Αναβάθμιση
Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στην Αίγλη Ζαππείου

Τα ενεργά μέλη του ΠΣΕΜ και η προσκεκλημένοι στην ημερίδα έχουν πρόσβαση στην παρουσίαση με το email τον κωδικό.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην γραμματεία του συνδέσμου.