Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ημερίδα: Παθολογία κτιρίων, Αποκατάσταση - Στεγάνωση - Ενεργειακή Αναβάθμιση
Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στην Αίγλη Ζαππείου