Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΤΕΕ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εσπερίδα με θέμα « Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας

 

 

           1oυ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ από το ΕΛΙΠΥΚΑ