AQUASMART HYBRID - 2K

Το AQUASMART® HYBRID-2K είναι υβριδική, υδατοδιαλυτή, αλειφατική επίστρωση δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως για στεγάνωση και προστασία.

Το προϊόν εφαρμόζεται εύκολα τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες, σχηματίζοντας μια συνεχόμενη, ελαστική και υδροφοβική μεμβράνη.
Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό σε δυο στρώσεις. Η συνολική κατανάλωση εξαρτάται από την τελική χρήση.
TOP