Ίδρυση Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών

5 Δεκεμβρίου, 2017

Ο Π.Σ.Ε.Μ. μέσω του Προέδρου του Ανδρέου Ανάργυρο και του Γενικού Διευθυντή Καρατζή Σπύρου παραβρέθηκε σε συνάντηση φορέων & εταιρειών του κλάδου των υλικών για την ίδρυση Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) στην Αθήνα στις 05/12/2017 στο ξενοδοχείο Χίλτον.

Ο πρόεδρος & ο γενικός διευθυντής του Π.Σ.Ε.Μ. συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία με στόχο να ανταλλάξουν απόψεις και θέσεις για τους σκοπούςδημιουργίας του νέου αυτού φορέα οι οποίοι θα πρέπει να αφορούν:

-την δημιουργία & την υποστήριξη προδιαγραφών σε θέματα Πυροπροστασίας
-την προώθηση νομοθέτησης ικανών προδιαγραφών πυροπροστασίας καθώς και 
μηχανισμού τήρησης των με κύρια αναφορά στις πιστοποιήσεις κυρίως των
εφαρμοστών και φυσικά των συστημάτων.
- την στήριξη συνεργασιών με πανεπιστήμια , πολιτεία, τεχνικές εταιρίες, μηχανικούς
- την εκπαίδευση & την ενημέρωση στα θέματα πυροπροστασίας.
– τέλος την πεποίθηση ότι η εφαρμογή απαιτεί κυρίως πιστοποιημένα συνεργεία &
τεχνικούς .

Στόχος των συζητήσεων ήταν να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικαστικές πράξεις σύστασης του ΕΛΙΠΥΚΑ να προγραμματιστεί η ιδρυτική Γενική Συνέλευση η οποία θα εκλέξει 9μελές Δ.Σ το οποίο θα έχει άμεση προτεραιότητα την διοργάνωση ενημερωτικού συνέδριου & ημερίδων.
Ο Π.Σ.Ε.Μ είναι παρόν σε κάθε δράση με σκοπό να έχει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις και όχι απλώς να τις ακολουθεί.

TOP