Στόχοι του 2009 από τον Νέο Πρόεδρο Γιώργο Μαυρουλέα

24 Νοεμβρίου, 2010

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


1) Μεγέθυνση του Συνδέσμου με νέα μέλη Στόχος να υπερβούμε τα 120 μέλη μέσα στο 2009.

Τρόπος Επίτευξης:

 • Σύνταξη και αποστολή ερωτηματολογίων σε όλους τους συναδέλφους μέλη και μη μέλη του Συνδέσμου.

 • Ηλεκτρονικές Επιστολές στους συναδέλφους μη μέλη που θα ενημερώνουν για τις δράσεις του Συνδέσμου μας και θα διατηρούν την επικοινωνία μαζί τους.

 • Ελκυστικές Πολιτικές που θα τους προσεγγίσουν και χάρη των οποίων θα κατανοήσουν πως είναι προς όφελός τους η συμμετοχή τους σε συλλογικότερες δράσεις.

 • Μαζική προσπάθεια των μελών του Συνδέσμου για προσέγγιση και εγγραφή νέων μελών.

 

 

2) Δυναμοποίηση του Συνδέσμου (Αύξηση του κύρους του) στον Τεχνικό Κόσμο.

Τρόπος Επίτευξης:

 • Ημερίδες που θα οργανώνονται από κοινού με τα τοπικά Επιμελητήρια αλλά και ενημέρωσή τους από το ΠΑΣΕΜ.

 • Ηλεκτρονικές Επιστολές σε Τεχνικές Υπηρεσίες και Πολιτικούς Μηχανικούς/Αρχιτέκτονες/Τεχνικές Εταιρείες.

 • Δελτία Τύπου και Συνεντεύξεις σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

 • Επαφές και Συνεργασίες με ΜΚΟ και Υπηρεσίες (π.χ. ΚΑΠΕ) που συνδέονται με τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, κατοικίας, πράσινης οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

 • Μέσα από επιστημονικό έργο που θα παρουσιάζει.

 • Ανάπτυξη της ιστοσελίδας (συχνή ενημέρωση, ειδήσεις, άρθρα, κ.τ.λ). Πιθανή δημιουργία φόρουμ.

 • Επαφές με συναφή με το επάγγελμά μας πολιτικά πρόσωπα.

 • Προβολή των ιδιαίτερων έργων του – επιτευγμάτων του (πτυχίο DIN, επιμόρφωση).

 • Προτυποποίηση του. (Πολιτισμός, Περιβάλλον, Φυλλάδια, site, ενημέρωση, εκδηλώσεις).

 • Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις.

 

 

 

 

3) Πίεση για την άμεση εφαρμογή της ενεργειακής ταυτότητας των κτιρίων.

Τρόπος Επίτευξης:

 • Επαφές με πολιτικούς (υπεύθυνοι ανάπτυξης, ενέργεια δημόσιων έργων, περιβάλλοντος και εργασίας) όλων των κομμάτων και εννοείτε κατά προτεραιότητα της κυβέρνησης.

 • Συνεργασία επί του συγκεκριμένου με τα τεχνικά εμπορικά επιμελητήρια και τα σχετικά επαγγέλματα (καυστήρες, έμποροι πολυστερίνης, αλουμινάδες, κ.τ.λ.).

 • Ανάδειξη της πράσινης επιχειρηματικότητας ως της μόνης λύσης για έξοδο από την κρίση αλλά και για ένα βιώσιμο μέλλον. Είμαστε πράσινο επάγγελμα.

 

 

 

4) Δημιουργία επιστημονικού τμήματος και επιστημονικής βιβλιοθήκης ή ηλεκτρονικής
εάν είναι δυνατόν.

Τρόπος Επίτευξης:

 • Επιστημονικά άρθρα ή μελέτες μελών του Συνδέσμου ή άλλων επιστημόνων (προσοχή: στην επιστημονική μεθοδολογία και τεκμηρίωση αλλά και παρουσία) .

 • Διοργάνωση σεμιναρίων επιστημονικού περιεχομένου στα μέλη σε κάθε γενική συνέλευση.

 • Ηλεκτρονική και συμβατική βιβλιοθήκη στην έδρα του Συνδέσμου.

 • Ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών για τη μεθοδολογία προσέγγισης και επίλυσης ζητημάτων τεχνικής φύσεως.

 • Επαφές με καθηγητές των πολυτεχνικών σχολών.

 • Εξοικονόμηση ποσών από το ταμείο αλλά και χορηγίες από εταιρίες σε βιβλία.

 • Δωρεάν συνδρομητές σε περιοδικά σχετικά με τον κλάδο μας (Κτίριο, Τεχνικά Θέματα, Οικία, κ.τ.λ).

 • Έλεγχος για συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

 

 

5) Οργάνωση λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών προς υλοποίηση των στόχων.

Τρόπος Επίτευξης:

  • 1: Χρήση κανόνων σύγχρονου Management. Αυτό σημαίνει:

 • Πλάνα εργασιών μορφοποίησης ως πρόταση, σύνταξη.

 • Ανάθεση – κατόπιν εθελοντικής προσφοράς.

 • Έλεγχος περιοδικός προόδου υλοποίησης.

 • Αναφορά προόδου.

 • Υλοποίηση – Απολογισμός. Με την ολοκλήρωση κάθε πλάνου θα πρέπει να γίνεται απολογισμός ως προς το αποτέλεσμα αλλά και την δυναμική του εγχειρήματος.

 • Αναγνώριση. Δημοσίευση στα μέλη του Συνδέσμου του ονόματος ή των ονομάτων των μελών που υλοποίησαν οποιοδήποτε στόχο ή δράση. Η κάθε προσπάθεια θα πρέπει να αναγνωρίζεται επώνυμα. Η αναγνώριση είναι ανθρώπινη ψυχολογική ανάγκη.

 

  • 2: Ροή πληροφορίας προς όλα τα μέλη για τις ενέργειες που γίνονται ώστε να αναπτύσσετε σε κάθε ενέργεια αυξημένη δυναμική (π.χ. προσφορά συμμετοχής και βοήθειας, γνωριμίες, ιδέες, δικτύωση, κ.λ.π.).

 

  • 3: Τμηματοποίηση και Στελέχωση.

 • Ταμείο αλλά και Οικονομική Διαχείριση, π.χ. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Προτάσεις, Ιδέες για εξοικονόμηση χρημάτων αλλά και για αύξηση του αποθεματικού.

 • Γραμματεία αλλά και Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Ροής Πληροφορίας, Διαφήμισης, Δελτίων Τύπου.

 • Επιστημονικός Τομέας.

 • Πρόεδρος: Συντονισμός Έργου, Έλεγχος Υλοποίησης.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συμμετέχουν και να εργάζονται είτε αποκλειστικά είτε περιοδικά σε όποιο τμήμα επιθυμούν.

 

  • 4: Διαδικασίες.

 • Οριοθέτηση του διαλόγου στις συνεδρίες.

 • Σεβασμός Χρονοδιαγραμμάτων, καλή διάθεση και συνεργασία.(Είμαστε όλοι εθελοντές).

 • Ποιοτική Μεθοδολογία παρουσίας ενός θέματος (Εισηγήσεις τεκμηριωμένες) μεστότητα προτάσεων και παρεμβάσεων.

 • Διαφάνεια, καλή διάθεση και συνεργασία. Ανοιχτότητα προς τα μέλη όλων των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προώθηση της ιδέας της συμμετοχής σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου.

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 2009

 

1) Διοργάνωση τουλάχιστον 5 ημερίδων σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα τεχνικά επιμελητήρια της χώρας.

 

2) Ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων:

α) Επαφές με υπευθύνους στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

β) Επαφές με υπευθύνους στο ΤΕΕ για από κοινού πίεση.

γ) Επαφές με όλους όσον σχετίζονται με το θέμα (Επαγγελματικές Ενώσεις, Σύνδεσμοι,
ή Φορείς).

δ) Επαφές με το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και υπεύθυνους για τα θέματα ανάπτυξης των

άλλων κομμάτων.

 

3) Βελτίωση της ιστοσελίδας, εμπλουτισμός (Άρθρα, Ειδήσεις)

 

4) Αύξηση των μελών σε >120.

 

5) Σύνταξη και Αποστολή ερωτηματολογίων στους συναδέλφους που είναι μέλη του Συνδέσμου
ή που δεν έχουν εγγραφεί ως τέτοια.

 

6) Αύξηση κύρους:

α) Αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών ενημέρωσης στα Τεχνικά Επιμελητήρια και Τεχνικό κόσμο – εταιρείες.

β) Δελτία Τύπου.

γ) Επαφές με μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και Υπηρεσίες που συνδέονται με τα
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια καθώς και της Πράσινης
Επιχειρηματικότητας.

 

7) Αλλαγή Έδρας ώστε να αποφευχθεί η προσωποποίηση του Συνδέσμου από την φιλοξενία του σε κάποια εταιρεία – μέλος.

 

8) Επιστημονικό Έργο: Βιβλιοθήκη, Συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επαφές για χορηγίες σε βιβλία ή επιστημονικό υλικό σχετικό με τις μονώσεις. Διοργάνωση σεμιναρίων.

TOP